Rijke historie in Hofpark

Woon je straks in Hofpark, dan woon je op een echt archeologisch rijksmonument. In de bodem zijn namelijk resten, voorwerpen en andere sporen van menselijke aanwezigheid uit de Midden-Bronstijd (ca. 1500 – 1100 v. Chr.) en uit de IJzertijd/Romeinse tijd (100 v.Chr.- 450 na Chr.) gevonden. Bijzonder cultureel erfgoed dus!

1

Zo was het vroeger…

Voordat we de grond bouwrijp konden maken, zijn hier eerst archeologische opgravingen uitgevoerd. Tijdens deze opgravingen zijn resten gevonden van twee boerderijen en enkele bijgebouwen. Hierdoor weten we hoe een boerenerf er in de Midden-Bronstijd in deze regio heeft uitgezien. Ook loopt er een geultje langs de boerderij waarin veel vondsten zijn aangetroffen. Waarschijnlijk werd hierin het huishoudelijk afval van de bewoners achtergelaten. Denk hierbij aan potscherven, botjes en kookstenen. Hoe bijzonder is dat! De bewoners woonden op de hogere delen in het rivierenlandschap. Maar ze verbleven hier niet lang, geschat wordt zo’n 50 jaar. Vermoedelijk werd het gebied te nat om te bewonen.

2

Het verhaal van de vroegere bewoners

Doordat het gebied in latere tijden niet meer is bewoond, kunnen we alle sporen en vondsten die zijn gevonden, toeschrijven aan de bewoners van dit ene erf. Zo ontstaat er het verhaal van de bewoners van toen. Tijdens de opgravingen zijn meer dan 93.000 vondsten gedaan. Dit varieert van houtskool tot scherven van aardewerk, dierlijke botten tot zelfs menselijk botmateriaal! Er zijn namelijk 4 kiezen en 1 tand gevonden. 4 van de melkkiezen en de tand zijn van een kind (jonger dan 10 jaar). De vijfde is een sterk gesleten kies van een volwassene. Nog een bijzondere vondst is een barnstenen kraal. Deze komt uit het Noordzee- of Oostzeegebied en is waarschijnlijk via handel in Houten gekomen.

3

Zo wordt het nu…

Hier in Hofpark bouwen we comfortabele woningen en leggen we een mooi park aan. Uiteraard met behoud van deze rijke historie. Archeologievriendelijk bouwen wordt dat genoemd. We gaan zorgvuldig om met de infrastructuur, waterhuishouding, beplanting en gemeenschappelijk eigendom. We planten bomen met minder diepe wortels. Kabels en leidingen leggen we aan in een beschermende grondlaag die jaren geleden al extra daarvoor is aangebracht. En de woningen staan op heipalen die op meer afstand van elkaar staan dan normaal. Als herinnering aan de Bronstijd komt er in het park ook een ‘bronstijdspeelplaats’. Speel je hier of wandel je hier langs, dan blijven de vroegere tijden altijd in je gedachten.

Het verhaal van de toekomstige bewoners

Of je nu voor een levensloopwoning, rijwoning of twee-onder-een-kapwoning in Hofpark kiest, hier bouw jij verder aan jouw toekomst. Je woont vrij aan het park, dicht bij voorzieningen én het uitgestrekte buitengebied van Houten. Op deze bijzondere, historische plek vormt zich straks jouw eigen verhaal.