De archeoloog vertelt

17 februari '21

Wat komt Hofpark op een bijzondere plek! Het terrein is namelijk een archeologisch rijksmonument, waar vondsten zijn gedaan uit onder meer de Romeinse Tijd (0- 450 na Chr.) en de Midden-Bronstijd (ca. 1500 – 1100 v. Chr). Archeoloog Wouter Roessingh neemt je mee naar ‘het Pompeii van Houten’.

image alt

Pompeii van Houten

Wouter Roessingh is vanuit ADC ArcheoProjecten betrokken bij de opgravingen. Hij noemt dit terrein ‘een soort Pompeii’: “Zo’n mooie bronstijdplek heb ik namelijk nog niet eerder gevonden. Er is heel veel intact gebleven, doordat er nog een flinke grondlaag bovenop lag. Boerenploegen hebben daardoor niet de vondstlaag uit de Bronstijd bereikt. Het is als het ware een verstilling van de Midden-Bronstijd. We hebben bijna 250 kilo aan materiaal gevonden!”

Boerenerf en huishoudelijk afval

Er is onder meer een deel van een woonerf met grote boerderij en bijgebouwen gevonden en enkele meters verderop een tweede boerderij. Hierdoor weten we nu hoe een boerenerf uit de Bronstijd in Houten eruit heeft gezien. Wouter: “Als archeoloog vertel je het verhaal van een plek, het verhaal van de vroegere bewoners. Alles wat we hier hebben gevonden, hoort bij deze bewoners. De schuurtjes, het afval. Door heel veel grondmonsters te zeven hebben we zelfs het kleinste materiaal zoals vogelbotjes gevonden.”

image alt

Bijzondere vondsten

Zo’n 93.000 vondsten zijn er gedaan, waaronder ruim 36.000 dierlijke botresten. Maar ook menselijk botmateriaal: 4 kiezen en 1 tand. Eén sterk gesleten kies komt van een volwassene. De andere zijn van het melkgebit van een kind. “Een bijzondere vondst is een barnstenen kraal”, vertelt Wouter. “Barnsteen komt vanuit de Oostkust en is waarschijnlijk via handelscontacten in dit rivierengebied gekomen.” Wat ook opvalt: de bronstijdbewoners hebben hier waarschijnlijk niet lang gewoond. “We vermoeden zo’n 50 jaar. Waarschijnlijk was het op deze plek op een gegeven moment te nat om te wonen.”

image alt

Conserveren voor de toekomst

De opgravingen zijn zeer grondig uitgevoerd. Daarvoor is er een laag grond van 2 meter dik afgegraven. In de ‘badkuip’ die ontstond, hebben de archeologen verschillende werkputten gegraven. Deze putten zijn verdeeld in kleine vakken van 2 bij 2 meter en soms nog kleiner, 1 bij 1 meter. Al het vondstmateriaal is aan die vakken gekoppeld. Hierdoor konden de archeologen de vindplaatsen goed in kaart brengen. Wouter: “Alle vondsten worden nu geanalyseerd. Zo behouden we het materiaal voor de toekomst. Met nieuwe technieken kunnen we over enkele jaren vast nieuwe informatie uit de vondsten halen.”

Herinnering aan deze tijd

Bij de opgravingen hebben veel vrijwilligers meegeholpen, waaronder leden van de Houtense Archeologische Werkgroep ‘Leen de Keijzer’. Wouter: “Via deze werkgroep komt er een tentoonstelling over de opgravingen en de vondsten. Dan gaat het natuurlijk echt leven. Ook komt er een ‘bronstijdspeelplaats’ in het park. Zo behouden we de herinnering aan deze tijd.”