1

Duurzaam wonen in Hofpark

24 juni '21

Duurzaamheid is meer dan energie. Daarom is duurzaamheid in alle schalen en vormen vanaf het allereerste begin als uitgangspunt meegenomen. De woningen in Hofpark zijn duurzaam vanwege bouwmethodiek, energiebesparend, energieopwekkend en de inrichting van de eigen kavel. De openbare ruimte is naar de laatste inzichten op gebied van klimaat adaptatie en natuurinclusiviteit ingericht. De educatieve speel/sportplek vormt een spil in de verbindingen tussen mensen en daarmee verzorgt het de sociale duurzaamheid.

Het Hofparkplantsoen

De woningen in Hofpark worden gebouwd rondom een groen park. Je vindt hier straks een archeologisch speeltoestel, zachte wandelpadden, wadi’s met bloemenmengsels, groen hagen en een gazon waar kinderen lekker buiten kunnen spelen. Alle woningen hebben uitzicht, rust en privacy, maar maken dus ook onderdeel uit van de woongemeenschap rondom het Hofparkplantsoen.

1

Een groene woonomgeving

1
1

Voor mens en dier

Wonen bovenop een monument

De ontwikkeling van Hofpark duurt langer dan normaal, omdat het geen standaard locatie is. Al duizenden jaren wordt er op deze plek gewoond met alle sporen in de ondergrond tot gevolg. Deze sporen hebben een belangrijke archeologische waarde en dat zie je straks ook terug in de sport/speelpelk. Het speelobject wordt straks gebouwd in de vorm van een frame van een ‘longhouse’, zoals ze hier stonden in de vroege bronstijd. Na de archeologische opgravingen in Castellum weten we dat ook hier bijzondere schatten uit die tijd in de grond liggen. Door deze nu niet op te graven, kun je spreken van een duurzame instandhouding van het monument.

image alt

Energie en circulariteit

Het plan is al een tijd in ontwikkeling. De woningen hoeven daarom nog niet te voldoen aan de BENG normen, maar zijn zeer energiezuinig. De EPC norm voor de woningen wordt kleiner dan 0,26. Alle woningen krijgen zonnepanelen en worden voorzien van duurzame warmte door middel van een warmtepomp. 

Grondstoffen worden steeds schaarser. Dat betekent dat we er zuinig mee om moeten gaan. Circulariteit en demontabel bouwen zijn daarom belangrijke aandachtspunten. De toekomstige bewoners krijgen daarom een materialenpaspoort van hun woning. Dat betekent dat zij weten met welke producten er gebouwd is en wie de leveranciers zijn van deze producten.

In het ontwerp van de openbare ruimte is het parkeren met grote zorgvuldigheid vormgegeven. Alle parkeerplaatsen worden uitgevoerd als groenparkeren. Inclusief de parkeerplaatsen op eigen terrein. De parkeerplaatsen op eigen terrein worden aangelegd met circulaire grasbetonstenen (gemaakt uit restafval van de hoogovens), de kunststof groenparkeerstenen in de openbare ruimte worden gemaakt van een plastic afvalproduct. Hiermee zijn alle parkeerplaatsen in het plan van circulair materiaal.

Klimaatadaptie

Het regent in Nederland steeds harder en heviger. Het opvangen van regenwater is daarom belangrijk om overbelasting van het riool te voorkomen. De Gemeente Houten is landelijk gezien al zeer vooruitstrevend met klimaatadaptieve maatregelen. In Hofpark wordt op de daken en in de tuinen zichtbaar en onzichtbaar water geborgen. Zo worden uitbouwen voorzien van sedum beplanting die het water opneemt. Bij hevige regenbuien (2 tot 4 keer per jaar) zal de private waterberging overstromen en spuwen de kolken het water naar de openbare ruimte waar deze afstroomt naar een ingenieus gekoppeld greppel- en wadisysteem. Op deze manier wordt het riool ontlast, wat wateroverlast en overstromingen voorkomen.

Natuurinclusief

Hofpark is niet alleen een wijk voor mensen, in dit woongebied is ook ruimte voor allerlei soorten flora en fauna. De woningen worden daarom voorzien van natuurinclusieve maatregelen zoals nestkasten voor vleermuizen en vogels en groene daken voor de insecten. Ook alle erfafscheidingen tussen de woningen worden standaard uitgevoerd met klimop dit ondersteund de insecten vanwege zijn late bloei in het naseizoen, wanneer veel andere planten al uitgebloeid zijn. Ook komt er in het openbare gebied een bloeiboog, zodat er elke maand wel iets in bloei staat.